Tags : ống kính là gì

Quay Phim

Ống kính Cine là gì và nó khác với ống

Ống kính Cine là gì? Ống kính Cine là gì hoặc ống kính rạp chiếu phim được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của việc làm phim. Chúng ghi lại chuyển động liên tục và cung cấp chất lượng video vượt trội , điều này làm cho chúng trở nên hoàn hảo cho việc sản xuất […]Read More