Tags : 1st ad là gì

Phim Ảnh Sản Xuất

13 cách để trở thành 1st AD

Trợ lý Đạo Diễn (1st AD) là một trong những thành viên trong đoàn phim có giá trị nhất trong bất kỳ quá trình sản xuất nào. 1st AD của bạn chịu trách nhiệm liên lạc tại chỗ, điều phối bộ phận, duy trì lịch quay, giải quyết xung đột và an toàn. Bạn muốn […]Read More