Tags : chuyển động quay phim

Quay Phim

7 Chuyển động quay phim cơ bản

Chỉ cần 7 chuyển động quay phim cơ bản này bạn có thể tổ hợp lại thành vô số đoạn video với chiều sâu và hình ảnh thú vị . Đó là lia máy đứng, ngang, zoom, dolly, slide, chỉnh tiêu cự, và pedestal. 1. Chuyển động quay phim kiểu Zoom Quay zoom là một […]Read More